ჩვენს შესახებ

"Betmaximum" გთავაზობთ სრულიად ახალ განსხვავებუ და ინოვაციურ ტექნოლოგიების მქონე სათამაშო პორტლას, სადაც თქვენ გთავაზობთ მეტ კომფორტს და დაცულობას ვითვალისწინებთ თქვენს თხოვნებს და შეხედულებებს.

ლიცენზირება და რეგულირება

"Betmaximum" ფუნქციონირებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და მისი საქმიანობა სრულად რეგულირდება შპს. "ცუხი“, ნებართვის N19-05/159 და შპს."ცუხი" ნებართვის N19-04/24 ლიცენზირების ფარგლებში. 

მომხარებლის კონფიდენციალობის დაცვა
მოთამაშის საიდენტიფიკაციო ყველა პირადი ინფორმაცია შენახულია უსაფრთხოდ. მოთამაშის შესახებ პირადი მონაცემების და ინფორმაციის გაზიარება არ ხდება ნებისმიერ მესამე მხარესთან, გარდა გამონაკლისისა, როდესაც აღნიშნული გამჟღავნება კონკრეტულად იქნება მოთხოვნილი კანონით გათვალისწინებული რეგულაციით.