21+ / 18+

21 წლამდე პიროვნებისათვის აზარტული თამაში ითვლება უკანონო ქმედებად (გარდა ტოტალიზატორისა, სადაც დაშვებული ასაკია 18 წელი).

Betmaximum.com იტოვებს ინფორმაციის გადამოწმების უფლებას არაკანონიერი ქმედების თავიდან ასაცდილებლად. აგრეთვე ვიტოვებთ უფლებას, ვაწარმოოთ კერძო გამოძიება იმ მიზნით რომ დავადგინოთ ნამდვილად ხართ თუ არა 21 წლის და ზემოთ.
იმ შემთხვევაში თუ ხელმისაწვდომი არ არის მომხმარებლის ასაკის გადამოწმება, Betmaximum.com ასევე იტოვებს უფლებას მოთამაშეს მოსთხოვოს ასაკის დადასტურება.
შესაძლოა შეჩერდეს მომხმარებელთა ანგარიშები და მათი თანხები იქნეს დაკავებული მანამ, სანამ გათვალისწინებული ასაკი არ იქნება დამტკიცებული.
იურიდიულად ნებადართული ასაკის ზღვარი აზარტული თამაშებისათვის მერყეობს ქვეყნების მიხედვით. ჩვენი რჩევა იქნება განახორციელოთ ადგილობრივი კვლევა.
იმ შემთხვევაში თუ არასრულწლოვანს ხელი მიუწვდება ინტერნეტთან დაკავშირებულ კომპიუტერთან,შესაძლო არაკეთილსინდისიერი გამოყენებისაგან თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ შეინახოთ თქვენი ანგარიშის ნომერი, მომხმარებლის სახელი და პაროლი საიდუმლოდ.